Uncategorized

สุวรรณภูมิเปิดตัว ศูนย์อาหาร Suvarnabhumi Food Guide บอกพิกัดร้านอาหารราคาประหยัดในสนามบิน

สุวรรณภูมิเปิดตัว ศูนย์อาหาร Suvarnabhumi Food Guide บอกพิกัดร้านอาหารราคาประหยัดในสนามบิน Suvarnabhumi Food Guide เป็นโครงการที่สนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมกับร้านอาหารในอาคารผู้โดยสาร จัดเช็ตเมนูอาหารราคาประหยัด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทำคู่มือบอกพิกัดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 70 ร้าน

Read More
Back To Top